Jo Koster

Korenschoven

GearchiveerdKorenschoven zonder lijst
GearchiveerdKorenschoven zonder lijst
GearchiveerdKorenschoven zonder lijst

Over het schilderij

Schitterend kleurrijk neo-impressionistisch schilderij van Jo Koster van Hattem. Het schilderij is gedateerd 1918. In die periode woonde en werkte Jo Koster in de omgeving van Hattem. Bruning Heintz verwierf dit schilderij van een Nederlandse dame die in de omgeving van Madrid (Spanje) een bijzondere wijngaard bestiert. Haar overgrootvader had voor de oorlog een galerie waaruit bijgaand werk afkomstig is. Het werk is Jo Koster ten top. Ze heeft hier de pointillistische stijl met puntjes losgelaten voor een neo-impressionistische stijl met streepjes.


Over de kunstenaar

Jo Koster werd in 1868 geboren als dochter in een officiersgezin. Door de regelmatige overplaatsingen van haar vader kon het gezin nooit echt aan een plaats hechten. Dit is waarschijnlijk een voor de belangrijkste verklaringen voor het feit dat Jo Koster er later als kunstenares zo’n zwervend bestaan op nahield. Op de middelbare school kreeg Jo Koster haar eerste tekenles. Nadat zij talent toonde mocht zij in 1885 naar de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijs in Amsterdam en in 1888 naar de Academie in Rotterdam. Na haar academietijd werkte ze enige tijd in een vrij klassieke wijze als portretschilderes. In 1894 trekt ze naar Parijs en later naar Brussel komt ze in aanraking met de op dat moment in zwang zijnde post-impressionistische experimenten. Als ze naar Nederland terugkomt, vestigt ze zich na enige omzwervingen in het kunstenaarsdorp Laren waar ze beïnvloed wordt door de schilder Ferdinand Hart Nibbrig en in contact komt met de kunstpedagoog H.P. Bremmer. In 1902 verhuist Jo Koster naar Zwolle en ontdekt het nabijgelegen pittoreske Staphorst als onderwerp. Ze verhuist naar Hattem en begint zich, om zich te onderscheiden van andere kunstenaars met de naam Koster, Jo Koster van Hattem te noemen. Door haar contacten met Bremmer en haar schilderwijze wordt ze ook vaak tot de ‘Bremmerianen’ gerekend. Dit mede door haar geheel eigen en in het bijzonder door Vincent van Gogh, Bremmer en Hart Nibrig beïnvloede variatie van het divisionisme. In de jaren 20 en 30 woont en werkt Jo Koster langere tijden in Italië, Frankrijk, Spanje en Duitsland. Werk van Jo Koster is o.a. te vinden in het Voerman museum te Hattem, het Stedelijk Museum Kampen en het Singer Museum te Laren.

Lees meer

Meer van deze kunstenaar