Otto van Rees

1884 (Freiburg im Breisgrau, Duitsland) - 1957 (Utrecht, Nederland)Over de kunstenaar

De op Parijs en Zwitserland georiënteerde kunstenaar Otto van Rees, bewoog zich steeds in de voorhoede van de avant-garde van de vorige eeuw. Het oeuvre van deze erudiete schilder weerspiegelt de ontwikkelingen, die zich vanaf de vorige eeuwwisseling voordeden in de beeldende kunst. De internationale verwevenheid van de modernisten ziet men terug in de vele vriendschappen die van Rees onderhield met kunstenaars uit alle windstreken: beeldhouwers, schilders en schrijvers. Hij genoot als kunstenaar van het gezamenlijk experiment, waarbij hij toch zijn eigenheid behield. In de fauvistische periode, deels in gezelschap van Kees van Dongen. Ten tijde van het kubisme in en rond het Bateau Lavoir met Picasso, Braque en Gris. En bij de oorsprong van de dada-beweging waar Hans Arp zich bij hem en zijn vrouw Adiya Dutilh voegde.

Otto van Rees

Schilderijen van Otto van Rees