ONTDEKT: Nieuwe van Gogh !ONTDEKT: Nieuwe van Gogh !

ONTDEKT: Nieuwe van Gogh !

Hans Heintz8 maanden geleden

Jemig, wat een droom zou het zijn een Vincent van Gogh te ontdekken ! Het is zeker niet ondenkbaar omdat van Gogh overal waar hij kwam dag en nacht aan het schilderen was. Diverse werken die hij maakte zijn spoorloos.

Bijgaand Amsterdams stadsgezicht toegeschreven aan van Gogh, is gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie ("AI"). Om preciezer te zijn met het programma Midjourney dat door veel professionals over de wereld wordt gebruikt.

----------------------

Kunstmatige intelligentie (AI) heeft de schilderkunst beïnvloed door generatieve kunst te creëren, kunstenaars te assisteren, stijlanalyse te bieden, restauratie te vergemakkelijken, personalisatie mogelijk te maken en interactieve kunstvormen te ontwikkelen. Het roept ook ethische vragen op over de rol van AI in kunst en creativiteit.

Deze alinea is weer door ChatGTP geschreven

---------------------

Je kunt er niet omheen dat AI ook grote invloed op de kunst gaat hebben. Wat is nog origineel ? Mag een kunstenaar gebruikmaken van AI ? Kan AI zelf ook kunst maken ? Lastige vragen. Tegelijk heb ik er wel een eigen idee bij.

Computers waren tot voor kort slecht in patroonherkenning. Waar een mens binnen een fractie van een seconde een gezicht herkent, kostte dat de computer grote moeite. Nu met de enorm toegenomen rekenkracht kan een computer ook snel gezichten herkennen (denk aan je Iphone). Deze manier van "herkennen" is kunstmatig. Door veel biometrische gegevens te scannen (afstanden tussen ogen/neus/mond, gelaatskleur, omvang etcetera) kan de computer personen nauwkeurig herkennen. Maar het is niet "echt" herkennen zoals de mens dat doet. Het is brute rekenkracht welke ook makkelijk voor de gek gehouden kan worden als iemand bijvoorbeeld schmink opdoet. Patronen herkennen zoals de mens dat kan, kan de computer niet. Denk aan het woordje $VV££T. Een mens kan hier met een beetje fantasie SWEET in lezen. De computer heeft daar veel moeite mee maar kan het uiteindelijk leren met veel brute rekenkracht (door veel mogelijkheden af te gaan).

Op Youtube is een mooi filmpje waarin ING via AI een nieuw werk (portret) gaat maken dat door Rembrandt geschilderd had kunnen zijn, zie ook "The Next Rembrandt"ttps://www.youtube.com/watch?v=IuygOYZ1Ngo

Feitelijk ontleedt de computer de bestaande kunstwerken van Rembrandt (patronen en bouwstenen) en metselt het daarmee een nieuw bouwwerk. Uitermate knap maar tegelijk heel braaf omdat het een soort van interpoleren is.

Hetzelfde geldt voor bijgaand "werk" in de stijl van van Gogh. Heel grappig en een slimme combinatie van bestaande elementen maar het heeft weinig met kunst te maken. De computer is goed in staat de mens te evenaren. Technisch al helemaal middels robots etcetera. Maar het "creatieve" of "jezelf opnieuw uitvinden" is er voorlopig nog niet bij. Dit is overigens een groot discussiepunt als het om AI gaat. Zal de computer ooit in staat zijn net als de mens bewustzijn te hebben, te kunnen voelen, creatief te zijn ? Of is de mens echt uniek en zijn onze hersens meer dan een verzameling schakelingen. Persoonlijk denk ik dat de mens uniek is en blijft. Maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen dat ik erg onder de indruk ben van wat de computer tegenwoordig kan als het bv om vertalen gaat of om een spel als schaken (waarbij je niet tegen 1 computer speelt maar tegen alle schakers waarop het computerprogramma getraind is).

Ik denk dat geniale inzichten of creatieve vondsten, al dan niet onder invloed van stimulerende middelen, toch echt aan de mens voorbehouden zijn en blijven. AI zal goed zijn in het nabootsen van van Gogh maar niet snel tot een nieuwe van Gogh leiden. Volgens een recent artikel in het toonaangevende blad "the Economist", moet AI gezien worden als een verlengstuk van onze natuurlijke intelligentie en zintuigen. Net als de microscoop en de telescoop dat in de 17de eeuw voor onze ogen waren.

Wel zal de kunstwereld te maken krijgen met heel knappe vervalsingen. Zoals dat destijds met Han van Meegeren en zijn nieuw ontdekte Vermeer was (de Emmaüsgangers). AI in combinatie met 3D printen leidt nu al tot indrukwekkende resultaten.

Wat wel duidelijk is, om echt van kunstmatig te onderscheiden, wordt de provenance van kunstwerken des te belangrijker !

Tags


Aanbevolen kunststof