Jan Voerman jr

Sneeuwlandschap

Sneeuwlandschap zonder lijst
Sneeuwlandschap zonder lijst
Sneeuwlandschap zonder lijst

Over het schilderij

Jan Voerman junior was een befaamd fijnschilder. Hij schilderde vooral bloemstillevens en landschappen en verwierf grote bekendheid door zijn illustraties voor de zogenaamde Verkadealbums. Van dit sneeuwlandschap zijn een aantal versies bekend, een grotere, die hangt in het Voermanmuseum in Hattem, en een aantal kleinere. Dit fraaie werk is tegelijk weids en stil. De sneeuw legt een stille deken over het landschap. Maar er zit ook een sterke symboliek in. Het werk is gedateerd ’41 en is dus geschilderd tijdens de bezetting. En er staan voetstappen in de sneeuw. Wie heeft daar gelopen? De bezetter? Een, vanzelfsprekende, eigenschap van voetstappen in de sneeuw is dat ze verdwijnen als de zon gaat schijnen en de temperaturen stijgen. Voerman laat hiermee zien dat de aanwezigheid van de bezetter in ons land van tijdelijke aard is. Er komt een nieuwe lente, met nieuw leven en nieuwe hoop, en de bezetter, en zijn sporen, zullen verdwijnen.


Over de kunstenaar

Jan Voerman was de zoon van Jan Voerman sr. In 1905 kreeg Voerman jr. zijn eerste officiële opdracht van zijn grootvader Verkade van het gelijknamige bedrijf om tekeningen voor een natuuralbum te maken. Hij werkte daarbij samen met de auteur Jac. P. Thijsse en met onder anderen de beeldend kunstenaars Ludwig Wenckebach, Jan van Oort en Henricus Rol aan 27 Verkade-albums. Door het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog werd hier een einde aan gemaakt. Voerman jr. volgde opleidingen aan de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam en aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 1923 trouwde hij met Hetty Mansholt en verhuisde naar Overveen waar hij bekend geworden is als lithograaf. In 1932 is hij verhuisd naar Blaricum. Voerman werd in 1975 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij overleed in juni 1976 op 86-jarige leeftijd in Blaricum. Diverse van zijn werken behoren tot de collectie van het Voerman Stadsmuseum Hattem.

Lees meer

Meer van deze kunstenaar