Erasmus Bernard von Dülmen-Krumpelman

Amsterdams straatbeeld

GearchiveerdAmsterdams straatbeeld zonder lijst

Over het schilderij

Vrolijk, kleurrijk Amsterdams straatbeeld. Duidelijk zichtbaar is de befaamde Ritter lantaarn. Evenals de brugleuning. En natuurlijk de voortrazende fietser. Hoewel typisch Amsterdams, is niet volledig duidelijk waar het precies gemaakt is. Het werk is ergens in de jaren zeventig gemaakt toen van Dulmen al aardig op leeftijd was. Niettemin weet hij het tafereel feilloos en virtuoos vast te leggen in felle kleuren (zie bijvoorbeeld alleen al het donkerblauw). Verder is het leuk om te zien dat het gezicht van het meisje goed is uitgewerkt terwijl de achtergrond schetsmatig is gehouden.


Over de kunstenaar

Hij genoot zijn opleiding aan de Hendrik de Keyser-School en de Rijksnormaalschool voor Teekenonderwijzers, beide te Amsterdam (1914: acte LO tekenen); hij kreeg verder raadgevingen van A. Allebé, G.H. Breitner en W. Witsen. Vanaf 1917 was hij geregeld werkzaam in Drenthe. Von Dülmen-Krumpelman vestigde zich in 1921 in Zeegse, na zijn huwelijk met de dochter van een landbouwer aldaar. Maakte van daaruit diverse buitenlandse reizen. Van zijn twee zonen werd de jongste (Erasmus Herman) ook kunstschilder. Lid van de Amsterdamse kunstenaarsvereniging Arti et Amicitiae (sinds 1918), van de Groninger Kunstkring De Ploeg (1925-1926), de Drentse Schilders en vanaf 1954 van het Drents Schildersgenootschap (medeoprichter). Kreeg in 1958 de Culturele Prijs van Drenthe. In 1984 organiseerde het Drents Museum een grote overzichtstentoonstelling van zijn werk. Von Dülmen Krumpelmann was een van de bekendste Drentse kunstenaars van zijn tijd. Hij schilderde en tekende landschappen, stads- en dorpsgezichten, figuurscènes en portretten, die gekenmerkt worden door een vlotte, losse penseelvoering en een helder koloriet. Hij kreeg veel bekendheid met taferelen van naakte kinderen die in Drentse beken baden. Ook illustreerde hij boeken. Werk van hem is in bezit van o.a. het Drents Museum, het Gemeentearchief Amsterdam, het Rijksprentenkabinet en het Zuiderzeemuseum te Enkhuizen. Hij was in 1946 mede-oprichter van De Drentse Schilders, een kunstenaarsvereniging die tot 1953 heeft bestaan. Hij was daarna samen met onder andere zijn zoon Erasmus Herman en Evert Musch mede-oprichter van het Drents Schildersgenootschap (1954). Hij won in 1958 de Culturele prijs van Drenthe. In 1984 organiseerde het Drents Museum een overzichtstentoonstelling van zijn werk.

Lees meer

Meer van deze kunstenaar